292

Prywatny dowcip inżynierów przemieniony w grę pomiędzy filmowcami a publicznością.
I jednocześnie przypomnienie, że rzeczywistość na ekranie została sztucznie wykreowana.

Krzyk jako fala dźwięku przeszywająca osobne światy to również krzyk współczesnej,
postmodernistycznej fikcji, która zapętlona może się odwoływać wyłącznie do samej siebie.
Wykorzystywać ciągle te same elementy w nowych kontekstach.

Perpetum mobile

Kopie mogą tylko powtarzać siebie słowo po słowie. Wirus jest kopią.

William S. Burroughs

Sprawdź Mediumblog na Facebooku lub zanurz się w archiwum